คุณอยู่ที่นี่
หน้าแรก > ฝึกภาษาอังกฤษ > การใช้ I think so และ I hope so       

การใช้ I think so และ I hope so       

            เวลาพูดภาษาอังกฤษ หลายๆ คนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่า I think so กับ I hope so แล้วทั้งสองสำนวนนี้มันแปลว่าอย่างไร และมันใช้ยังไงกันแน่

คำว่า so  ในประโยคนี้หมายถึง อย่างนั้น ซึ่งเมื่อนำไปใช้กับคำในประโยคจะเป็นอย่างนี้ เช่น I think so.         (=ฉันคิดอย่างนั้น ) I hope so.         ( =ฉันหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น ) I guess so.        (=ฉันเดาว่าอย่างนั้น) I suppose so.    (=ฉันคิดว่าอย่างนั้น) ซึ่งในการใช้การใช้ so ในสถานการณ์เช่นนี้ เพื่อจะเป็นประโยคในการเห็นด้วย Agreement และไม่เห็นด้วย Disagreement  เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องใช้เพียงคำว่า yes, no หรือ ok เพียงเท่านั้น ซึ่งคำว่า so มีไว้เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพูดประโยคนั้นซ้ำอีกครั้ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ If you rinse hot water in the grass. I think it’s going to break. ( ถ้าคุณใส่น้ำร้อนในแก้ว ฉันคิดว่ามันจะแตก ) หากเราเห็นด้วยกับประโยคนี้  เราสามารถตอบว่า I think it’s going to break, too. ( ฉันคิดว่าแก้วจะแตกด้วย ) ซึ่งค่อนข้างเป็นประโยคที่ยาว ดังนั้น หากเราตอบว่า I think so, too. ซึ่งให้ความหมายว่า ฉันคิดว่าอย่างนั้นด้วย จะสั้นกว่าและได้ใจความเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีในกรณีที่ไม่เห็นด้วยอีกด้วย ซึ่งเราจะใช้ verb to do ในรูปปฏิเสธเข้ามาช่วย นั่นคือ Verb to do บอกเล่า                                     ปฏิเสธ Do                                             do not Does                                         does not โดยจะขอเปรียบเทียบสำนวนให้ดูในกรณีที่เป็น Agreement (เห็นด้วย) คือเราตอบรับว่า ใช่ หรือ Yes กับ Disagreement (ไม่เห็นด้วย) คือเราตอบรับว่า ไม่ใช่ หรือ No  

การตอบใช่ในเชิง Yes เรียกว่า Agreement = เห็นด้วย,  .ใช่ –          I think so –          I hope so –          I guess so –          I suppose so –          I expect so   (ฉันคาดว่าอย่างนั้น) –          I’m afraid so (ฉันเกรงว่าอย่างนั้น) การตอบไม่ใช่ในเชิง No เรียกว่า Disgreement = ไม่เห็นด้วย, ไม่ใช่ –          I don’t think so –          I hope not –          I  guess not –          I don’t suppose so –          I don’t expect so –          I’m  afraid not

ขอยกตัวอย่างประโยคง่ายๆ เพื่อให้น้องๆ เข้าใจมากขึ้น ดังนี้ค่ะ Is that woman American?                                    I think so/ I don’t think so. (ผู้หญิงคนนั้นเป็นคนอเมริกันหรือเปล่า)                 (ฉันคิดว่าอย่างนั้น/ฉันไม่คิดอย่างนั้น) Do you think it’s going to rain?                           I hope so/ I hope not. (คุณคิดว่าฝนจะตกไหม)                                        (ฉันก็หวังว่าอย่างนั้น/ฉันไม่ได้หวังเช่นนั้น) หวังว่าน้องๆ คงจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดความเข้าใจมากขึ้นแล้วนะคะ ผู้เขียนก็หวังว่าคงจะพอทำให้น้องๆ ช่วยคลี่คลายความสับสนที่เกิดจากการใช้ so ไว้กับสำนวนต่างๆ ข้างต้นได้นะคะ อยากมีบทความดี ๆ แบบนี้ สั่งซื้อเลย รับเขียนบทความ 1000content.com

ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

บน